V E R B A N D    ö S T E R R E I C H I S C H E R    M E E R E S A N G L E R M  A  C  A  U  S  T  R  I  A Team         FIPS - M  W o r l d   C h a m p i o n     Individual H A L L  o f  F A M E D  i  e     B  e  s  t  e  n     d  e  r     B  e  s  t  e  n 1.   Horst SCHMÖLLER 32000 Weltmeister BGF Einzel, LT          1981 Weltmeister BGF Team, LT 1981 Weltmeister BGF Team, HT 1981 Weltmeister BGF Einzel,AT 1983 Europameister BGF Team,AT 1991 Deutscher Meister BGF Einzel,AT 1991 Vizeweltmeister SurfCast Team 1993 Weltmeister BGF Team,AT 2004 2.   Johann FINK 5750 Weltmeister BGF Team,AT 2004 Vizestaatsmeister BGF Einzel,AT 2011 3.   Dr. Ingo HEINELT 5000 Weltmeister BGF Team,AT 2004 4.   Thomas SCHÖNAUER 2250 Staatsmeister BGF Einzel,AT 2011 Vizestaatsmeister BGF Team,AT 2016 3. Platz ÖM BGF Einzel,AT 2016 5.   Rudolf DASCHIL 2000 3. Platz ÖM BGF Einzel,AT 2011 Vizestaatsmeister BGF Einzel,AT   2013 Vizestaatsmeister BGF Team,AT 2016   6.   Momir GROZDIC 1500 Staatsmeister BGF Einzel,AT 2016 3. Platz ÖM BGF Team,AT             2016 7.   Josef GRANDITS 1000 Staatsmeister BGF Einzel,AT 2013 8.   Herbert REDL 1000 Staatsmeister BGF Team,AT 2016       Franz PACEJKA 1000 Staatsmeister BGF Team,AT 2016 Punkteschlüssel: Weltmeisterschaft 1.Platz 5000 Europameisterschaft 1.Platz 3000 2.Platz 3000 2.Platz 2000 3.Platz 2000 3.Platz 1000 Staatsmeisterschaft 1.Platz 1000 2.Platz  750 3.Platz    500